Za co Policie bude odebírat malé techničáky?

1.absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému

2.poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení

3.absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy

4.zjevné nadměrné úniky provozních kapalin

5.koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie

6.opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy

7.deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu

8.deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost

9.zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru

10.deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla

11.deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu

12.zjevné deformace nebo praskliny kol

13.zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3Pozor na tyto problémové partie. Za tyto „hříchy“ Vám Policie bude odebírat malé techničáky (osvědčení o registraci vozu)